Vælg en side

Privatlivspolitik

Vi er forpligtet til at beskytte vores kunders, leverandøres, partnere og medarbejderes data, herunder personoplysninger.

Privatlivspolitik

Vi er forpligtet til at beskytte vores kunders, leverandørers, partnere og medarbejderes data, herunder personoplysninger. Vi arbejder derfor løbende på at sikre overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Generaldirektoratet for Databeskyttelse (GDPR).

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Nokrs ApS.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Nokrs ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside
  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos dk.Hostmaster, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i dk.Hostmasters datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Dataene gemmes, så længe de er relevante eller indtil den registrerede anmoder om sletning af dataene. For yderligere oplysninger om dine rettigheder som registrerede henvises til Datatilsynets hjemmeside, hvor du finder yderligere retningslinjer.

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@newmind.dk.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.nokrs.dk og www.nokrs.com er Nokrs ApS, Linnésgade 25 1361 København K, cvr nr. 40927980

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, ønsker dine data slettet eller andet:

Nokrs ApS
Linnésgade 25
1361 København K
CVR: 40927980
Telefon: 22 94 42 23
Mail: info@nokrs.com

Klar til at begynde?